Liên hệ

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại golden dragon.

Xuân Hương- Hải Triều – Hải Hậu- Nam Định.

Tel: 0877 99 3322 – 0967633536 – 0568885888 – 0837825666

Email [email protected]

Mst: 0601160209

Tknh: agribank 3209201004759